Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Predpokladané termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva na 1. polrok 2022

 

16. február 2022

27. apríl 2022

8. jún 2022

 

Zloženie obecného zastupiteľstva pre obdobie 2018 - 2022:

Zástupca starostu obce: Ing. Ján Tižinák

Poslanci:

Ing. Peter Bínovský                          binovsky.poslanec@gmail.com

Mgr. Anna Hamran Podstrelená       hamranpodstrelena.poslankyna@gmail.com

Pavol Lehota (od 3.3.2021)              lehota.pavol@gmail.com

Jan Míka (od 3.3.2021)                     jan.mika@seznam.cz

Ing. Ján Tižinák                                 tizinakjan@gmail.com

Mgr. Miroslav Hrubý (do 12.3.2021)

Ing. Peter Gubrický (do 22.2.2022)

Ing. arch. Pavol Kováč (10.12.2018-19.12.2018)

Ing. Rudolf Balažovič (od 20.12.2018 do 19.02.2021)

JUDr. Ľuboš Gažo (do 17.02.2021)

 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Jana Dirgová, MSc.

Zloženie zastupiteľstva v predchádzajúcich obdobiach:

Volebné obdobie 2014-2018
Zástupca starostu obce: Ing. Ján Tižinák
Poslanci: Karol Bartek, Milan Harčár, Mgr. Miroslav Hrubý, Mgr. Andrea Jakubcová, Bc. Anna Podstrelená, Ing. Ján Tižinák, Mgr. Ľudmila Šimková-Filipovičová

Volebné obdobie 2010-2014
Zástupca starostu obce: Mgr. Miroslav Hrubý 
Poslanci: Mgr. Miroslav Hrubý, Karol Bartek, Milan Harčár, Ing. arch. Pavol Kováč, Ing. Ján Tižinák, Vlasta Štefaničková, Stanislava Hlubíková

Volebné obdobie 2006-2010
Zástupca starostu obce: Marián Holovič 
Poslanci: Alena Čavojová, Stanislava Hlúbiková, Imrich Isza, Daniela Macurová, Vlasta Štefaničková, Marta Zvolenská

Volebné obdobie 2002-2006
Zástupca starostu obce: Marián Holovič 
Poslanci: Stanislav Bukvaj, Ladislav Cabadaj, Mgr. Daniela Galeková, Ing. Peter Gubrický, Vendelín Kapičiak, Bernard Rezbárik, Ing. Peter Štefák

Volebné obdobie 1998-2002
Zástupca starostu: Emil Gažo
Poslanci zastupiteľstva: Anna Bednárová, Eva Bukvajová, Ladislav Cabadaj, Jozef Dobrovodský, Emil Gažo, Anna Gažovičová, Ing. Peter Gubrický, Marián Holovič, Igor Klokner, Helena Pavlovičová, Bohuslav Skácel, Ján Tižinák

Volebné obdobie 1994-1998
Zástupca starostu: Ján Pastva
Poslanci zastupiteľstva: Jakub Adamčík, Rudolf Bukvaj, Ing. Ernest Fabo, Daniela Galeková, Anna Gažovičová, Ing. Peter Gubrický, Mgr. Mária Jedináková, Igor Klokner, Ján Pastva, Stanislav Schiffer, Bohuslav Skácel

Volebné obdobie 1990-1994
Zástupca starostu: Ing. Peter Štefák
Poslanci zastupiteľstva: Jozef Bínovský, Tibor Bukvay, Ing. Milan Filipovič, Daniela Galeková, Emil Gažo, Igor Klokner, Ján Macura, Ing. Stanislav Ošust, Ján Pastva, Terézia Skácelová, Ján Tižinák, Ing. Peter Štefák