Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na 1. polrok 2021

10. februára 2021

3. marca 2021

7. apríla 2021

5. mája 2021

9. júna 2021

Termíny zasadnutia sú orientačné a závisia od aktuálnej epidemiologickej situácie.

Zloženie obecného zastupiteľstva pre obdobie 2018 - 2022:

Zástupca starostu obce: Ing. Ján Tižinák

Poslanci: Ing. Peter Bínovský, JUDr. Ľuboš Gažo (do 17.02.2021), Ing. Peter Gubrický, Mgr. Anna Hamran Podstrelená, Mgr. Miroslav Hrubý, Ing. arch. Pavol Kováč (10.12.2018-19.12.2018), Ing. Ján Tižinák, Ing. Rudolf Balažovič (od 20.12.2018 do 19.02.2021)

Hlavný kontrolór obce: Mgr. Anna Vitteková

 

Zloženie zastupiteľstva v predchádzajúcich obdobiach:

Volebné obdobie 2014-2018
Zástupca starostu obce: Ing. Ján Tižinák
Poslanci: Karol Bartek, Milan Harčár, Mgr. Miroslav Hrubý, Mgr. Andrea Jakubcová, Bc. Anna Podstrelená, Ing. Ján Tižinák, Mgr. Ľudmila Šimková-Filipovičová

Volebné obdobie 2010-2014
Zástupca starostu obce: Mgr. Miroslav Hrubý 
Poslanci: Mgr. Miroslav Hrubý, Karol Bartek, Milan Harčár, Ing. arch. Pavol Kováč, Ing. Ján Tižinák, Vlasta Štefaničková, Stanislava Hlubíková

Volebné obdobie 2006-2010
Zástupca starostu obce: Marián Holovič 
Poslanci: Alena Čavojová, Stanislava Hlúbiková, Imrich Isza, Daniela Macurová, Vlasta Štefaničková, Marta Zvolenská

Volebné obdobie 2002-2006
Zástupca starostu obce: Marián Holovič 
Poslanci: Stanislav Bukvaj, Ladislav Cabadaj, Mgr. Daniela Galeková, Ing. Peter Gubrický, Vendelín Kapičiak, Bernard Rezbárik, Ing. Peter Štefák

Volebné obdobie 1998-2002
Zástupca starostu: Emil Gažo
Poslanci zastupiteľstva: Anna Bednárová, Eva Bukvajová, Ladislav Cabadaj, Jozef Dobrovodský, Emil Gažo, Anna Gažovičová, Ing. Peter Gubrický, Marián Holovič, Igor Klokner, Helena Pavlovičová, Bohuslav Skácel, Ján Tižinák

Volebné obdobie 1994-1998
Zástupca starostu: Ján Pastva
Poslanci zastupiteľstva: Jakub Adamčík, Rudolf Bukvaj, Ing. Ernest Fabo, Daniela Galeková, Anna Gažovičová, Ing. Peter Gubrický, Mgr. Mária Jedináková, Igor Klokner, Ján Pastva, Stanislav Schiffer, Bohuslav Skácel

Volebné obdobie 1990-1994
Zástupca starostu: Ing. Peter Štefák
Poslanci zastupiteľstva: Jozef Bínovský, Tibor Bukvay, Ing. Milan Filipovič, Daniela Galeková, Emil Gažo, Igor Klokner, Ján Macura, Ing. Stanislav Ošust, Ján Pastva, Terézia Skácelová, Ján Tižinák, Ing. Peter Štefák