Navigácia

Obsah

Komisie a kontrola

Komisie OZ obce Biely Kostol na volebné obdobie 2018-2022:

1. Komisia pre výstavbu, rozvoj obce, infraštruktúru a  životné prostredie:

    Predseda: Ing. Peter Gubrický

    Členovia: Ing. Peter Bínovský, Ing. Ivan Pastva, Mgr. Miroslav Hrubý, Ing. Miroslav Knap

2. Komisia pre kultúru, sociálnu oblasť a šport:  

    Predseda: Martina Tižináková

    Členovia:  Ing. Marián Samák, Gabriela Bachratá, Ing. Viera Zaťková

3. Komisia pre externú spoluprácu, vzťah s verejnosťou, médiá a vzdelávanie:

    Predseda: Ing. Jana Štefánková, PhD.

    Členovia: Ing. Svetlana Poláková, MBA,  Mgr. Lenka Kuzmová

4. Komisia na ochranu verejnéhop záujmu:

    Predseda: Ing. Ján Tižinák

    Členovia: Mgr. Peter Baco, Stanislav Študenc

5. Komisia finančná a pre správu majetku obce:

    Predseda: Ing. Peter Bínovský

    Členovia: Ing. Peter Gubrický, Mgr. Miroslav Hrubý, Ing. Ján Tižinák