Navigácia

Obsah

Komisie a kontrola

Komisie OZ obce Biely Kostol na volebné obdobie 2018-2022:

1. Komisia pre výstavbu, rozvoj obce, infraštruktúru a  životné prostredie:

    Predseda: Ing. Peter Gubrický

    Členovia: Ing. Peter Bínovský, Ing. Ivan Pastva, Mgr. Miroslav Hrubý, Ing. Miroslav Knap,

                    Ing. Ján Tižinák, Jan Míka

2. Komisia pre kultúru, sociálnu oblasť a šport:  

    Predseda: Martina Tižináková

    Členovia:  Ing. Marián Samák, Gabriela Bachratá, Ing. Eva Zaťková, Pavol Lehota

3. Komisia na ochranu verejného záujmu:

    Predseda: Ing. Ján Tižinák

    Členovia: Mgr. Peter Baco, Stanislav Študenc

4. Komisia finančná a pre správu majetku obce:

    Predseda: Ing. Peter Bínovský

    Členovia: Ing. Peter Gubrický, Mgr. Miroslav Hrubý, Ing. Ján Tižinák, Mgr. Anna Hamran Podstrelená