Navigácia

Obsah

Komisie

Komisie OZ obce Biely Kostol na volebné obdobie 2022-2026:

1. Komisia pre rozvoj obce a  životné prostredie:

    Predseda: Ing. Ján Tižinák

Členovia: Jan Míka, Ing. Peter Gubrický, Vladimír Mareš, Mgr. Viliam Čimbora,

Ing. Peter  Bínovský

 

2. Komisia pre kultúru a šport:  

Predseda: Ing. Ivana Muráriková

Členovia: Pavol Lehota, Adam Šmehýl, Mgr. Anna Hamran Podstrelená, Bc. Eva Kalkan

 

3. Komisia na ochranu verejného záujmu:

Predseda: Mgr. Viliam Čimbora

Členovia:  Adam Šmehýl, Pavol Lehota, Bc. Eva Kalkan

 

4. Komisia finančná a správy majetku obce:

    Predseda: Ing. Peter Bínovský

Členovia: Ing. Ivana Muráriková, Mgr. Miriama Sedláková, Ing. Ján Tižinák,

Mgr. Anna Hamran Podstrelená

 

5. Komisia pre sociálne veci a vzdelávanie:

    Predseda: Bc. Eva Kalkan

Členovia: Mgr. Miriama Sedláková, Jana Drozdíková, Mária Zacharová, Stanislava Hlubíková