Navigácia

Obsah

Mobilná aplikácia V obraze

Mobilná aplikácia

Obec Biely Kostol

Dejiny obce sú úzko späté s históriou mesta Trnava. Mnohé archeologické nálezy v katastri obce potvrdzujú staré osídlenie. V roku 1244 kráľ Belo IV. trnavským hosťom pridelil zem zvanú Parná, o ktorej viacerí predpokladajú, že to bola zem neskoršieho Bieleho Kostola. Počas popisu pápežských desiatok je názov Alba Ecclesia - Biely Kostol. Potom sa pomenovania uvádzali maďarsky, nemecky ako Weiss-Kirchen. Osada, potom obec viackrát menila zemepána.

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trnavský
Okres Trnava
Región ZMO Jaslovské Bohunice
Počet obyvateľov 2295
Rozloha 2,41 km2
Prvá písomná zmienka 1332

 

Aktuality

11.09.2020

pes

Zatúlaný psík

Našiel sa zatúlaný psík yorkshire, majiteľ sa môže kontaktovať na tel. č.0910 777 557 dnes do 15.30 hod.

Detail

10.09.2020

separácia odpadu

Informácie o odpadovom hospodárstve a správnej separácii odpadu

Vážení občania, dovoľujeme si Vás upozorniť, že informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom v našej obci a pokyny k správnej separácii odpadu nájdete na web stránke obce na záložke Život v obci, podzáložke Odpadové hospodárstvo.

Detail

09.09.2020

lek

Obvodná lekárka - oznámenie o neprítomnosti

Dňa 14.9.2020 (pondelok) bude ambulancia MUDr. Cisárovej zatvorená z dôvodu lekárskeho kongresu. Akútne stavy zastupuje MUDr. Sivák.

Detail

08.09.2020

autobus

Možnosť pripomienkovania cestovných poriadkov

Od 14.9.2020 do 30.9.2020 majú občania možnosť posielať požiadavky a pripomienky na úpravu platných cestových poriadkov. Bližšie informácie sa dozviete v priloženom súbore.

Detail

07.09.2020

Obvodná lekárka - oznam o čerpaní dovolenky 1

Obvodná lekárka - oznam o čerpaní dovolenky

Ambulancia MUDr. Cisárovej bude dňa 8.9.2020, t.j. v utorok ZATVORENÁ z dôvodu čerpania dovolenky. Akútne stavy zastupuje MUDr. Sivák.

Detail

07.09.2020

smetné nádoby

Označovanie smetných nádob

V najbližších dňoch sa začínajú identifikovať nádoby na zmesový komunálny odpad v domácnostiach. Označených bude len toľko nádob v domácnosti, koľko je možné používať v zmysle VZN 2/2016 - §10. Identifikácia nádob je prvým krokom k novému prístupu triedenia odpadov v obci. Budúci týždeň obdržíte do schránok informáciu o termíne označovania smetných nádob v jednotlivých uliciach obce. V uvedených dňoch bude potrebné sprístupniť nádobu (nádoby) k jej označeniu. Nádoby a kontajnery sa v bytových domoch budú riešiť po dohovore so správcami. Začne sa v uliciach v starej časti obce - ul. Rybná, Viničná, Poľovnícka, Pionierske nám, Vysoká, Atletická, Stromová, Poľná. Následne prebehne identifikácia v uliciach nových častí obce. (foto ilustračné)

Detail

07.09.2020

Obnova fasády kostola Krista Kráľa

Obnova fasády kostola Krista Kráľa

Ďalšia ušľachtilá a krásna aktivita v našej obci zásluhou miestneho pána farára, Petra Mikulu. Obnova fasády sa realizuje z príspevkov veriacich. ĎAKUJEME. Fotky z prác pri obnove fasády nájdete na priložených fotografiách.

Detail

01.09.2020

Nový cintorínsky kríž

Nový cintorínsky kríž

V týchto dňoch mnohí postrehli, že sa na podnet obyvateľov obnovoval cintorínsky kríž. Pôvodný zámer-obnoviť ten starý sa ukázal ako nereálny vzhľadom k stavu dreva kríža. A tak sa vyhotovil nový kríž, ktorý bol v nedeľu posvätený miestnym pánom farárom, Petrom Mikulom a dnes i napriek nepriaznivému počasiu osadený na miestnom cintoríne pri dome smútku. Veľká vďaka patrí pánom Štefanovi Jakabovičovi a Pavlovi Kováčovi za zhotovenie kríža. Socha Ježiša bola dovezená až z Poľska a zafinancovala ju osoba, ktorá chce zostať v anonymite. ĎAKUJEME Fotodokumentáciu nájdete v prílohe.

Detail

01.09.2020

škola

Milí škôlkari a školáci,

letné prázdniny sa skončili a zajtra sa po dlhšej dobe vraciate do svojich tried, k svojim kamarátom, spolužiakom. Určite sa už všetci tešíte. Najviac očakávaní majú najmä tí, ktorí prvý krát nastupujú do škôlok a naši prváčikovia. Želáme Vám všetkým v školskom roku 2020/2021 najmä veľa zdravia, nových zážitkov, radosti, nových priateľstiev a školákom nových poznatkov. Starostka, poslanci OZ a zamestnanci Obecného úradu (obrázok prevzatý z google)

Detail

01.09.2020

Spomienka na SNP - 76. výročie

Spomienka na SNP - 76. výročie

V sobotu sme si pripomenuli 76.výročie SNP i v našej obci. Ďakujem všetkým, ktorí si prišli uctiť túto pietnu spomienku na našich hrdinov k pamätníku padlých pred miestnym cintorínom v Bielom Kostole.

Detail

28.08.2020

SNP

Kladenie venca pri príležitosti 76. výročia SNP

I tento rok si zaspomíname na hrdinov, ktorí bojovali v SNP. Do SNP sa zapojila časť trnavskej posádky a v rámci nej i branci z Bieleho Kostola. Trnavská posádka sa ako jediná vojenská posádka zo západného Slovenska pridala na stranu povstalcov. Z Bieleho Kostola sa zúčastnilo SNP 17 osôb. Netreba zabúdať ani na tých, ktorí boli po porážke povstania odvlečení do nemeckého zajatia. (Text prevzatý z monografie Biely Kostol). Pietna spomienka na účastníkov SNP - kladenie venca sa uskutoční v našej obci v sobotu 29.8.2020 o 15:00 h pri pamätníku padlých hrdinov na miestnom cintoríne.

Detail

28.08.2020

ZŠ Ružindol

Pokyny ZŠ s MŠ Ružindol k otvoreniu nového školského roka 2020/2021

Vzhľadom na situáciu s nákazou vírusom COVID-19 a na základe usmernení ministerstva školstva a úradu verejného zdravotníctva, sa bude otvorenie školského roka 2020/2021 realizovať na základe špecifických pokynov. Všetky informácie potrebné k otvoreniu školského roka v základnej škole nájdete na webovej stránke Základnej školy s materskou školou Ružindol: https://skolaruzindol.edupage.org/news/#news-633

Detail

28.08.2020

požiar

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiarov

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Trnava od 28.8.2020 8:00 hod. Podrobnosti si môžete prečítať v prílohe.

Detail

27.08.2020

Nádoby na kuchynský odpad z domácností

Nádoby na kuchynský odpad z domácností

Milí obyvatelia, dnes nám boli do obce dodané nádoby na kuchynský odpad z domácnosti. Ide o testovanie stanovíšť a objemu nádob. Keďže máme problém už nájsť miesto, kde by bola táto nádoba vhodná, budem povďačná každému podnetu. Momentálne sa 120 l nádoby nachádzajú na Pionierskom námestí na parkovisku OcÚ, na ul. Potočná pred bytovkou č 36, na ul. Hlavná pred BD č.3, na konci Poľnej ulice za kontajnermi na sklo (nie je na obrázku) a na Strednej ul. vedľa transformátora. Zatiaľ testujeme tieto menšie nádoby, ak prax ukáže, že je potrebné mať väčšie - 240 l, vymenia sa. Zvoz je každý týždeň. V týchto dňoch dostanete do schránok aj letáky. V prílohe si môžete pozrieť fotky umiestnenia nádob.

Detail

26.08.2020

Oprava výtlkov v obci modernou technológiou

Oprava výtlkov v obci modernou technológiou

Mnohí ste určite v posledných dňoch postrehli v obci zaujímavé auto, pomocou ktorého sa modernou technológiou opravovali výtlky na obecných cestách. Ďakujeme firme SILKOT s.r.o. za promptnú pomoc a skvele odvedenú prácu. Pri opravách sme sa momentálne zamerali len na havarijné časti vozoviek. A tešíme sa aspoň tomuto.

Detail

24.08.2020

údržbár

Ponuka zamestnania

Obec Biely Kostol v zastúpení starostkou, Ivetou Paulovou, prijme do pracovného pomeru pracovníka na verejno-prospešné práce – údržbára. Žiadosti aj s krátkym životopisom zasielajte na adresu: Obecný úrad Biely Kostol, Pionierske námestie 18, 919 34 Biely Kostol najneskôr do 3. septembra 2020.

Detail

19.08.2020

BRKO

Zber kuchynského odpadu z domácnosti už aj v našej obci

Od 1.1.2021 vzniká pre všetky samosprávy (mestá, obce) povinnosť zabezpečiť triedenie a zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO). Od 1.septembra 2020 pribudnú na 5 stanovištiach v obci hermeticky uzatvárateľné 120 l nádoby na BRKO. Budú sa nachádzať na uliciach Hlavná (pri bytovke), Potočná, Stredná, Stromová a posledné stanovište určíme v priebehu budúceho týždňa. Prax ukáže, kde bude potrebné ďalšiu nádobu umiestniť. Zvoz bude zabezpečený 1x týždenne, v letných mesiacoch aj častejšie. Pôjde o výmenný systém nádob - odvezú sa naplnené a nahradia sa čistými, vydezinfikovanými nádobami. Podrobnejšie informácie obdržíte formou letákov do schránok. Leták si môžete pozrieť v prílohe.

Detail

14.08.2020

Upozornenie - od firmy APOCOMP 1

Upozornenie - od firmy APOCOMP

Vážení zákazníci, radi by sme Vás upozornili na konkurenčnú firmu, ktorá sa pokúša ľuďom nanútiť podpísanie zmluvy s dvojročnou viazanosťou, s tým, že sa odvolávajú na spoluprácu s firmou APOCOMP. Firma APOCOMP spisuje zmluvy so zákazníkmi zásadne sama a to až po montáži internetového pripojenia, taktiež neposkytujeme nami vybudovanú optickú sieť iným providerom.

Detail

13.08.2020

požiar

Čas zvýšeného nebezpečenstva požiarov

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Trnava. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Detail

10.08.2020

UPN

Pripomienky k ÚPN mesta Trnava

na internetovej stránke mesta Trnava (www.trnava.sk) je k dispozícii návrh UPN mesta Trnava zmeny 06/2020, ktoré sa týkajú aj našej lokality Biely Kostol. Týmto by som Vás chcela poprosiť o pripomienkovanie tých častí, ktoré sa nás týkajú. Stanoviská k návrhu je možné zaslať do 14.8.2020 na MsÚ v Trnave. Pripomienky mi prosím pošlite do 12.8.2020 do 12:00 h a ja ich zosumarizujem a pošlem. Ďakujem za každý Váš podnet. Iveta Paulová

Detail

Fotogaléria

13.08.2019

Rozlúčka škôlkarov

Rozlúčka škôlkarov

Rozlúčka škôlkarov

Detail

13.08.2019

Milotice výlet

Milotice výlet

Milotice výlet

Detail

13.08.2019

Vystúpenie detí z MŠ

Vystúpenie detí z MŠ

Už vám to letečko neseme

Detail

13.08.2019

Majáles 2019

Majáles 2019

Detail

13.08.2019

Vystúpenie detí z MŠ

Už vám to letečko neseme

Detail

Novinky a aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií