Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

16.11.2018

17.11.2018 ZBERNÝ DVOR ZATVORENÝ.

V sobotu je štátny sviatok - zberný dvor bude zatvorený.

Detail

16.11.2018

Kváskovanie - ďakovný list...

Ďakovný list od Lenky Kuzmovej a kolektívu zo dňa 14.11.2018 si môžete prečítať v prílohe. List uvádzame v skrátenej podobe oproti pôvodnému.

Detail

12.11.2018

Poďakovanie ....

Od novozvolenej starostky obce Biely Kostol doc. Ing. Ivety Paulovej,PhD.,MBA Jej príspevok si môžete prečítať v prílohe.

Detail

11.11.2018

Výsledky komunálnych volieb - 10.11.2018

Za starostu obce : Iveta Paulová, doc. Ing., PhD.,MBA., 57 r., nezávislá kandidátka - s počtom hlasov 494 Poslanci: 1. Ľuboš Gažo, JUDr., 53 r., nezávislý kandidát - 414 hlasov 2. Peter Gubrický, Ing., 52 r., nezávislý kandidát - 413 hlasov 3. Pavol Kováč, Ing. arch., 61 r., nezávislý kandidát - 399 hlasov 4. Anna Hamran Podstrelená, Mgr., 31 r., nezávislá kandidátka - 388 hlasov 5. Ján Tižinák, Ing., 47 r., nezávislý kandidát - 388 hlasov 6. Peter Bínovský, Ing., 45 r., nezávislý kandidát - 377 hlasov 7. Miroslav Hrubý, Mgr., 61 r., nezávislý kandidát - 374 hlasov

Detail

06.11.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Hlasovanie sa koná od 7:00 do 22:00 hod vo volebnej miestnosti na Obecnom úrade dňa 10.11.2018. Volič preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom. Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce môže volič zakrúžkovať len jedného kandidáta. Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac sedem kandidátov. Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta.

Detail

Kalendár akcií