VZN

Vyvesené Stiahnuté Názov dokumentu
Označenie (jednacie číslo) Zverejnil (zodpovedá)
23.06.2016 08.07.2016 VZN O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Biely Kostol
VZN 2/2016 Obecný úrad
02.04.2016 18.04.2016 VZN Štatút obce Biely Kostol
VZN č. 01/2016 Obecný úrad
16.12.2015 31.12.2015 VZN o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám na území obce Biely Kostol
VZN č.4/2015 Obecný úrad
03.12.2015 18.12.2015 VZN o miestnych daniach a odpade na území obce Biely Kostol
VZN č.3/2015 Obecný úrad
24.07.2015 08.08.2015 Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
VZN č. 2/2015 Obecný úrad
24.07.2015 08.08.2015 O výške mesačného príspevku na čiastkovú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Biely Kostol
VZN č. 1/2015 Obecný úrad
15.10.2014 30.10.2014 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Biely Kostol
VZN č. 1/2014 Obecný úrad
14.12.2012 29.12.2012 VZN o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Biely Kostol
VZN č. 4/2012 Obecný úrad
14.11.2012 29.11.2012 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Biely Kostol
VZN č. 2/2012 Obecný úrad
30.10.2012 14.11.2012 VZN o verejnom poriadku na území obce
VZN č. 3/2012 Obecný úrad
21.03.2012 05.04.2012 VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Biely Kostol
VZN č. 1/2012 Obecný úrad
23.11.2011 08.12.2011 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Biely Kostol
VZN č. 2/2011 Obecný úrad
11.10.2010 26.10.2010 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Biely Kostol
VZN č. 3/2010 Obecný úrad
27.05.2009 11.06.2009 VZN ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu obce Biely Kostol
VZN č. 2/2009 Obecný úrad
26.05.2008 11.06.2008 VZN pravidlá času predaja v obchodoch a prevádzky sluzieb
VZN č. 2/2008 Obecný úrad
11.08.2006 26.08.2006 VZN o spôsobe číslovania budov súpisnými číslami
VZN č. 1/2006 Obecný úrad
11.08.2006 26.08.2006 VZN poriadok pre pohrebisko - cintorín
VZN č. 3/2006 Obecný úrad

Kontakt

Obec Biely Kostol
Pionierske námestie č. 18
919 34 Biely Kostol

Tel.: 033/55 22 800
Mobil: 0911/551 997
E-mail:

Kalendár podujatí

september 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1