Vybavujem si...

Na Obecnom úrade v Bielom kostole si vybavíte:

Prihlásenie na trvalý pobyt

na počkanie a bez poplatku
Potrebné doklady:

 • list vlastníctva na byt alebo rodinný dom
 • súhlas majiteľa bytu, alebo rodinného domu
 • občiansky preukaz
 • rodný list
 • sobášny list

Prihlásenie na prechodný pobyt

na počkanie a bez poplatku
Potrebné doklady:

 • list vlastníctva
 • v prípade podnájmu alebo prenájmu súhlas od vlastníka bytu, rodinného domu
 • občiansky preukaz
 • rodný list

Prvý občiansky preukaz

na počkanie a bez poplatku
Potrebné doklady:

 • rodný list dieťaťa

Potvrdenie o trvalom pobyte

na počkanie, poplatok 5,00 €
Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz

Pridelenie súpisného čísla

do 30 dní, poplatok 3,00 €
Potrebné doklady:

 • žiadosť o pridelenie súpisného čísla
 • kolaudačné rozhodnutie (ak bola stavba postavená pred rokom 1976 iný doklad o vlastníctve stavby a   doklad, na akej parcele je budova postavená)
 • list vlastníctva
 • geometrický plán

Rybársky lístok

na počkanie, poplatok 7,00 €, alebo 17,00 €

 • do 15 rokov bez poplatku
 • 7,00 €   ročný rybársky lístok
 • 17,00 € trojročný rybársky lístok

Osvedčenie listín a podpisov na listinách

na počkanie – do 6 podpisov, 6 strán

na dohodnutý termín – viac, ako 6 podpisov, 6 strán

1 strana 1,50 €, 1 podpis 1,50 €

Pri osvedčení listín obec zodpovedá za to, že kópia listiny alebo jej odpis sa zhoduje s predloženým originálom.
Pri osvedčení podpisu na listine obec zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčený a že sa podpísala do osvedčovacej knihy.

Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz alebo cestovný doklad
 • originál a fotokópia osvedčovanej listiny 
 • osvedčovanie podpisov na zmluvách – len ak je zmluva zviazaná a zabezpečená pečiatkou, či podpismi účastníkov zmluvných strán
 • fotokópiu originálu môže obecný úrad vytvoriť za poplatok 0,20 €/1 strana

 

 

 

Kontakt

Obec Biely Kostol
Pionierske námestie č. 18
919 34 Biely Kostol

Tel.: 033/55 22 800
Mobil: 0911/551 997
E-mail:

Kalendár podujatí

september 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1