• Návšteva prezidenta

DOTAZNÍK

Oznamujeme občanom, že Obecný úrad v Bielom Kostole robí prieskum, ktorého cieľom je zistiť úroveň spokojnosti s činnosťami a životom v obci.
Výsledky prieskumu budú slúžiť na prípravu námetov pre zlepšenie kvality života.
Dotazník je anonymný a pre tých občanov, ktorí sa chcú zúčastniť prieskumu a vyjadriť sa, je k dispozícii na Obecnom úrade a v kaviarni „CAFE ALBA“.

POŠTA - dočasná zmena hodín od 12.9.2016 - 16.9.2016 !!!

12.9.2016 (pondelok)  12:00 - 15:00
13.9.23016 (utorok)    8:00 - 12:00
14.9.2016 (streda)      12:00 - 13:00, 14:00 - 17:00
15.9.2016 (štvrtok)     ZATVORENÉ - sviatok
16.9.2016 (piatok)      12:00 - 15:00
 
V čase zatvorenia pošty v Bielom Kostole Vám podanie zásielok zrealizuje
Pošta Ružindol:
pondelok , piatok    7:30 - 13:00, 14:00 - 15:00
utorok                   7:30 - 12:00
streda                    7:00 - 13:00, 14:00 - 17:00
Pošta Trnava 8:
7:30 - 18:00
Za porozumenie ďakujeme.

Záhradkári pre obec

Vo štvrtok 25.augusta bola na Parnase ( v priestore za zemným valom ) brigáda, ktorú zorganizovali a uskutočnili členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Bielom Kostole. V mene obce ďakujem členom ZO SZZ, ktorí odborne pomohli pri už nevyhnutnej údržbe a sanácii vysadených stromčekov. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s týmto spoľahlivým kolektívom pri údržbe zelene a tvorbe životného prostredia v našej obci.

Fotodokumentácia z brigády bude po spracovaní zavesená vo fotogalérii tejto webovej stránky.

(starosta)

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Biely Kostol, ako orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.08.2016 začala na základe žiadosti Michaely Líškovej, Veterná č.20 917 01 Trnava, konanie č. BKO-266/2016 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks smrek – rastúci na pozemku parc.č. 559/2 v k.ú. Biely Kostol vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu výstavby rodinného domu. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo elektronicky na adresu: .

Kontakt

Obec Biely Kostol
Pionierske námestie č. 18
919 34 Biely Kostol

Tel.: 033/55 22 800
Mobil: 0911/551 997
E-mail:

Kalendár podujatí

júl 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6