• Návšteva prezidenta

Otvorenie nového obchodného centra v Trnave

Vo štvrtok 24. novembra 2016 sa uskutoční slávnostné otvorenie nového obchodného centra City Park Trnava na Trstínskej ceste (na pozemkoch bývalého Výskumného ústavu kukurice – „Kukuričáku“). Organizátori pripravili pre Vás špeciálne uvádzacie ceny a bohatý sprievodný program už od rána. Tešiť sa môžete na vystúpenie speváka Martina Haricha, skupiny Desmod, folklórnych súborov alebo bábkového divadla. Na tých najmenších čaká tvorivá dielňa, maľovanie na tvár, exotické zvieratká či kúzelník...

Informácie prostredníctvom SMS správ

V novembri 2016 spúšťa Obecný úrad bezplatnú "SMS-info" pre občanov s trvalým pobytom v obci Biely Kostol. Cieľom je rýchle zaslanie aktuálnych informácií a oznamov občanom na telefón prostredníctvom SMS správ. Doposiaľ sa k odberu prihlásilo približne 110 záujemcov. Ak ešte nie ste prihlásení a máte záujem o takúto službu, prihláste sa osobne v kancelárii Obecného úradu v Bielom Kostole.
(poznámka - ak ste prihlásený a vaše telefónne číslo bude z nejakého dôvodu zrušené, alebo odber správ nebude pre majiteľa tel.čísla žiadaný, oznámte to prosím na Obecný úrad).

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Združenie obcí mestskej oblasti Trnava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta
Riaditeľ kancelárie Združenia obcí mestskej oblasti Trnava
s výkonom práce na Hlavná 1, 917 01 Trnava
Popis pracovnej pozície
Ide o manažérsku pozíciu, kde hlavnou pracovnou náplňou je podporovanie a vytváranie podmienok na spoluprácu členov združenia na integrovaných projektoch, iných spoločných projektoch a rozvojových aktivitách v rámci územia členov združenia. Riaditeľ kancelárie zodpovedá i za činnosť, výsledky hospodárenia a zostavenie rozpočtu organizácie. Uvedená pracovná pozícia komunikuje so starostami obcí, ktoré sú členmi združenia.
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky :
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – ekonomického zamerania/technického zamerania
• manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,
• prax v samospráve minimálne 5 rokov,
• prax v riadiacej pozícii 5 rokov,
• znalosť práce na PC a MS OFFICE (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint),
• zodpovedný, analytický a proaktívny prístup k práci,
• bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony,
• vodičský preukaz skupiny „B“,
• znalosť zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z. z.
• znalosť zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z.
• znalosť zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať:
• meno, priezvisko a titul uchádzača, štátnu príslušnosť,
• miesto trvalého pobytu a číslo občianskeho preukazu,
• kontaktné údaje (telefón, e-mail),
• dátum a podpis záujemcu.
K žiadosti ďalej priložte:
• kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť (získané certifikáty alebo osvedčenia),
• výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,
• štruktúrovaný životopis,
• motivačný list v max. rozsahu 1 s.
Funkcia riaditeľa kancelárie Združenia obcí mestskej oblasti Trnava je podmienená schválením uchádzača výberového konania členmi združenia.
Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: dohodou
Pracovný pomer na dobu neurčitú.
Platové zaradenie: dohodou.
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Neotvárať – výberové konanie – riaditeľ kancelárie ZOMOT“ doručte do 04.11.2016 na podateľňu Mestského úradu v Trnave, Trhová 3, 917 71 Trnava, prípadne zašlite na adresu: Mestský úrad v Trnave, Združenie obcí mestskej oblasti Trnava, Trhová ul. č. 3, 917 71 Trnava.
Kontaktná osoba:
Ing. Ivana Izakovičová, tel. 033 32 36 143, e-mail: .

 

 

Kontakt

Obec Biely Kostol
Pionierske námestie č. 18
919 34 Biely Kostol

Tel.: 033/55 22 800
Mobil: 0911/551 997
E-mail:

Kalendár podujatí

september 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1