• Návšteva prezidenta

Informácie prostredníctvom SMS správ

V novembri 2016 spúšťa Obecný úrad bezplatnú "SMS-info" pre občanov s trvalým pobytom v obci Biely Kostol. Cieľom je rýchle zaslanie aktuálnych informácií a oznamov občanom na telefón prostredníctvom SMS správ. Doposiaľ sa k odberu prihlásilo približne 110 záujemcov. Ak ešte nie ste prihlásení a máte záujem o takúto službu, prihláste sa osobne v kancelárii Obecného úradu v Bielom Kostole.
(poznámka - ak ste prihlásený a vaše telefónne číslo bude z nejakého dôvodu zrušené, alebo odber správ nebude pre majiteľa tel.čísla žiadaný, oznámte to prosím na Obecný úrad).

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Združenie obcí mestskej oblasti Trnava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta
Riaditeľ kancelárie Združenia obcí mestskej oblasti Trnava
s výkonom práce na Hlavná 1, 917 01 Trnava
Popis pracovnej pozície
Ide o manažérsku pozíciu, kde hlavnou pracovnou náplňou je podporovanie a vytváranie podmienok na spoluprácu členov združenia na integrovaných projektoch, iných spoločných projektoch a rozvojových aktivitách v rámci územia členov združenia. Riaditeľ kancelárie zodpovedá i za činnosť, výsledky hospodárenia a zostavenie rozpočtu organizácie. Uvedená pracovná pozícia komunikuje so starostami obcí, ktoré sú členmi združenia.
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky :
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – ekonomického zamerania/technického zamerania
• manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,
• prax v samospráve minimálne 5 rokov,
• prax v riadiacej pozícii 5 rokov,
• znalosť práce na PC a MS OFFICE (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint),
• zodpovedný, analytický a proaktívny prístup k práci,
• bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony,
• vodičský preukaz skupiny „B“,
• znalosť zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z. z.
• znalosť zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z.
• znalosť zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať:
• meno, priezvisko a titul uchádzača, štátnu príslušnosť,
• miesto trvalého pobytu a číslo občianskeho preukazu,
• kontaktné údaje (telefón, e-mail),
• dátum a podpis záujemcu.
K žiadosti ďalej priložte:
• kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť (získané certifikáty alebo osvedčenia),
• výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,
• štruktúrovaný životopis,
• motivačný list v max. rozsahu 1 s.
Funkcia riaditeľa kancelárie Združenia obcí mestskej oblasti Trnava je podmienená schválením uchádzača výberového konania členmi združenia.
Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: dohodou
Pracovný pomer na dobu neurčitú.
Platové zaradenie: dohodou.
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Neotvárať – výberové konanie – riaditeľ kancelárie ZOMOT“ doručte do 04.11.2016 na podateľňu Mestského úradu v Trnave, Trhová 3, 917 71 Trnava, prípadne zašlite na adresu: Mestský úrad v Trnave, Združenie obcí mestskej oblasti Trnava, Trhová ul. č. 3, 917 71 Trnava.
Kontaktná osoba:
Ing. Ivana Izakovičová, tel. 033 32 36 143, e-mail: .

 

 

GITAROVE DUO DZIVOCH A VLADKO

Obecný úrad Biely Kostol a Cafe Alba Vás srdečne pozývajú na hudobné posedenie pod názvom GITAROVÉ DUO DZIVOCH A VLADKO,
ktoré sa uskutoční 2.októbra 2016 o 16.00 hodine na Pionierskom námestí v Bielom Kostole.
Prajeme Vám príjemnú zábavu. smile

Kontakt

Obec Biely Kostol
Pionierske námestie č. 18
919 34 Biely Kostol

Tel.: 033/55 22 800
Mobil: 0911/551 997
E-mail:

Kalendár podujatí

júl 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6