Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Združenie obcí mestskej oblasti Trnava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta
Riaditeľ kancelárie Združenia obcí mestskej oblasti Trnava
s výkonom práce na Hlavná 1, 917 01 Trnava
Popis pracovnej pozície
Ide o manažérsku pozíciu, kde hlavnou pracovnou náplňou je podporovanie a vytváranie podmienok na spoluprácu členov združenia na integrovaných projektoch, iných spoločných projektoch a rozvojových aktivitách v rámci územia členov združenia. Riaditeľ kancelárie zodpovedá i za činnosť, výsledky hospodárenia a zostavenie rozpočtu organizácie. Uvedená pracovná pozícia komunikuje so starostami obcí, ktoré sú členmi združenia.
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky :
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – ekonomického zamerania/technického zamerania
• manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,
• prax v samospráve minimálne 5 rokov,
• prax v riadiacej pozícii 5 rokov,
• znalosť práce na PC a MS OFFICE (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint),
• zodpovedný, analytický a proaktívny prístup k práci,
• bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony,
• vodičský preukaz skupiny „B“,
• znalosť zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z. z.
• znalosť zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z.
• znalosť zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať:
• meno, priezvisko a titul uchádzača, štátnu príslušnosť,
• miesto trvalého pobytu a číslo občianskeho preukazu,
• kontaktné údaje (telefón, e-mail),
• dátum a podpis záujemcu.
K žiadosti ďalej priložte:
• kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť (získané certifikáty alebo osvedčenia),
• výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,
• štruktúrovaný životopis,
• motivačný list v max. rozsahu 1 s.
Funkcia riaditeľa kancelárie Združenia obcí mestskej oblasti Trnava je podmienená schválením uchádzača výberového konania členmi združenia.
Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: dohodou
Pracovný pomer na dobu neurčitú.
Platové zaradenie: dohodou.
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Neotvárať – výberové konanie – riaditeľ kancelárie ZOMOT“ doručte do 04.11.2016 na podateľňu Mestského úradu v Trnave, Trhová 3, 917 71 Trnava, prípadne zašlite na adresu: Mestský úrad v Trnave, Združenie obcí mestskej oblasti Trnava, Trhová ul. č. 3, 917 71 Trnava.
Kontaktná osoba:
Ing. Ivana Izakovičová, tel. 033 32 36 143, e-mail: .

 

 

GITAROVE DUO DZIVOCH A VLADKO

Obecný úrad Biely Kostol a Cafe Alba Vás srdečne pozývajú na hudobné posedenie pod názvom GITAROVÉ DUO DZIVOCH A VLADKO,
ktoré sa uskutoční 2.októbra 2016 o 16.00 hodine na Pionierskom námestí v Bielom Kostole.
Prajeme Vám príjemnú zábavu. smile

DOTAZNÍK

Oznamujeme občanom, že Obecný úrad v Bielom Kostole robí prieskum, ktorého cieľom je zistiť úroveň spokojnosti s činnosťami a životom v obci.
Výsledky prieskumu budú slúžiť na prípravu námetov pre zlepšenie kvality života.
Dotazník je anonymný a pre tých občanov, ktorí sa chcú zúčastniť prieskumu a vyjadriť sa, je k dispozícii na Obecnom úrade a v kaviarni „CAFE ALBA“.

POŠTA - dočasná zmena hodín od 12.9.2016 - 16.9.2016 !!!

12.9.2016 (pondelok)  12:00 - 15:00
13.9.23016 (utorok)    8:00 - 12:00
14.9.2016 (streda)      12:00 - 13:00, 14:00 - 17:00
15.9.2016 (štvrtok)     ZATVORENÉ - sviatok
16.9.2016 (piatok)      12:00 - 15:00
 
V čase zatvorenia pošty v Bielom Kostole Vám podanie zásielok zrealizuje
Pošta Ružindol:
pondelok , piatok    7:30 - 13:00, 14:00 - 15:00
utorok                   7:30 - 12:00
streda                    7:00 - 13:00, 14:00 - 17:00
Pošta Trnava 8:
7:30 - 18:00
Za porozumenie ďakujeme.

Kontakt

Obec Biely Kostol
Pionierske námestie č. 18
919 34 Biely Kostol

Tel.: 033/55 22 800
Mobil: 0911/551 997
E-mail:

Kalendár podujatí

apríl 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30