• Návšteva prezidenta

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Biely Kostol

            S potešením môžeme oznámiť občanom, že obci Biely Kostol bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja ( operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast ). Realizácia projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Biely Kostol“ bola zahájená. Pre spresnenie rozsahu uvádzame, že sa jedná o modernizáciu – výmenu nevyhovujúcich a zastaralých svietidiel za nové s cieľom dosiahnuť vyššiu kvalitu osvetlenia a v neposlednom rade aj úsporu nákladov na prevádzku. Predmetom projektu je verejné osvetlenie na uliciach: Rekreačná, Poľovnícka, Viničná, Rybná, Ľadová, Stromová, Poľná, Krátka, Atletická, Vysoká a Pionierske námestie. Podstatný podiel na tom, že sme sa cez prekážky úspešne prepracovali až do štádia realizácie, má kolektív pod vedením JUDr. Jozefa Adámka. Uznanie občanov si zaslúžia aj za prípravu ďalšej investičnej akcie financovanej z eurofondov – rozšírenie kanalizačnej siete v obci.

Detské ihrisko

Určite ste zaregistrovali, že na Pionierskom námestí sa buduje detské ihrisko. Zásluhu na tom má predovšetkým Peter Belko s manželkou Jar, ktorí akciu zorganizovali. Ďakujem a úprimne oceňujem prístup všetkých, ktorí pomohli vybudovať v obci tak potrebné zariadenie pre deti. Postupne sa presviedčam, že v obci predsa len žije nie málo ľudí, ktorým na jej rozvoji záleží a vedia pre ňu aj niečo pozitívne spraviť.

            Prosím všetkých občanov, aby si uvedomili, že detské ihrisko je určené na hry detí určitej vekovej kategórie a stretávanie sa dospelých, ktorí ich sprevádzajú. Neznesie nájazdy adolescentov plných adrenalínu, alebo týpkov „pod vplyvom návykových či omamných látok“. Výsledkom po takýchto návštevníkoch je neporiadok, poškodené zariadenia, nedopalky a či dokonca nebezpečné rozbité sklo. Kamerový systém, ktorý inštalujeme, označí nespratníkov až následne. Upozornite nás včas na prípady nevhodného správania návštevníkov ihriska, alebo poškodzovania obecného majetku.

Cintorínske poplatky

Upozorňujeme občanov, že končí platnosť prenájmov hrobového miesta pre tie prípady, kde boli CINTORÍNSKE POPLATKY uhradené v rokoch 20042005. U týchto bude potrebné predĺžiť platnosť prenájmu a uhradiť poplatky do 31.12.2015.

Rozhodnutie o vyrúbení dane z nehnuteľnosti a miestnych poplatkov

V tomto mesiaci sa začína s doručovaním Rozhodnutí o vyrúbení dane z nehnuteľnosti a miestnych poplatkov za rok 2015. Občania potvrdia ich prevzatie svojim podpisom na úradnej listine, ktorú im predloží doručovateľ písomností.. Daň je splatná do 15 dní od dňa prevzatia rozhodnutia.

Kontakt

Obec Biely Kostol
Pionierske námestie č. 18
919 34 Biely Kostol

Tel.: 033/55 22 800
Mobil: 0911/551 997
E-mail:

Kalendár podujatí

júl 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6